Disclaimer, Copyright & Privacy Verklaring

PrettyTravelling (www.prettyTravelling.nl) is een concept van Texted V.O.F. te Breda met KvK-nummer 20138968.

Algemeen

Texted V.O.F. (PrettyTravelling) verleent u hierbij toegang tot www.prettyTravelling.nl (de website/PrettyTravelling) en publiceert hier teksten, afbeeldingen, video’s en andere materialen die door Texted en derden zijn aangeleverd. Texted behoudt zich daarbij het recht voor om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Aansprakelijkheid

PrettyTravelling heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie en inhoud zorgvuldigheid betracht. De op de website aangeboden informatie en materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De inhoud van deze website is slechts informerend van aard. PrettyTravelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van het bezoeken van deze website of handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie of inhoud die op of via deze website is verkregen.

PrettyTravelling garandeert niet dat de op de website te vinden informatie en inhoud te allen tijde volledig, juist, compleet of actueel is en/of dat gebruik ervan zal leiden tot of geschikt is voor het door de bezoeker gewenste doel.

Websites van derden

Indien op PrettyTravelling links zijn aangebracht die leiden naar websites van derden, dan betreffen dat websites waarvoor PrettyTravelling op geen enkele wijze verantwoordelijk is. PrettyTravelling aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de juistheid van links of voor de informatie of inhoud die het volgen van links oplevert. Plaatsing van een link naar een website van derden impliceert niet dat PrettyTravelling de aldaar te verkrijgen informatie onderschrijft, doch is slechts bedoeld als hulp voor de gebruiker van deze website en het bieden van een mogelijkheid tot het verkrijgen van nadere informatie.

Reacties van derden

PrettyTravelling behoudt zich het recht voor om reacties van derden te weigeren en naar eigen inzicht te wijzigen, zowel tekstueel als inhoudelijk. Iedere reactie die PrettyTravelling als beledigend, lasterlijk of “spam” ervaart, wordt herschreven of in zijn geheel niet geplaatst. Taalfouten kunnen door de redactie gecorrigeerd worden.

Auteursrecht

De op PrettyTravelling gepubliceerde inhoud en werken zijn auteursrechtelijk beschermd. Elk ongeoorloofd gebruik behoeft voorafgaande schriftelijke toestemming van PrettyTravelling. Dit geldt onder andere, maar niet uitsluitend, voor vermenigvuldiging, bewerking, vertaling, opslag, verwerking of weergave van de inhoud in databases of andere (elektronische) media en systemen. Ongeoorloofde vermenigvuldiging of weergave van afzonderlijke delen van de inhoud of complete pagina’s is niet toegestaan en is strafbaar. Vervaardiging van kopieën en downloads van inhoud op PrettyTravelling is uitsluitend toegestaan in geval van persoonlijk privégebruik dat volledig niet-commercieel van aard is.

Het is niet toegestaan webpagina’s of individuele elementen (zoals afbeeldingen, video’s of interactieve applicaties) van PrettyTravelling op te nemen in een frameset of via een inline link in een andere webpagina te verwerken.

Privacy verklaring

PrettyTravelling respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en doet haar uiterste best er zorg voor te dragen dat persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens alleen om te voldoen aan diensten waar u om gevraagd heeft.

Persoonsgegevens

PrettyTravelling bewaart en gebruikt uitsluitend persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan PrettyTravelling worden verstrekt. Deze gegevens worden opgenomen in het bestand van PrettyTravelling voor het uitvoeren van een overeenkomst en/of dienst. Daarbij geeft u door het verstrekken van de gegevens toestemming voor het gebruik van deze gegevens voor de betreffende doeleinden.

We zullen uw persoonlijke gegevens zonder uw toestemming niet ter beschikking stellen aan derden. Door contact op te nemen met PrettyTravelling, kunt u uw gegevens laten verwijderen.

Cookies

PrettyTravelling en samenwerkingspartners van PrettyTravelling maken gebruik van cookies en andere technologieën om de website te optimaliseren, uw voorkeuren te onthouden, het online gebruiksgemak voor u te vergroten en na te gaan hoe u de website gebruikt.

Een cookie is een klein tekstbestand dat via uw browser op uw computer wordt opgeslagen. Door middel van een cookie is het mogelijk uw browser te herkennen en uw voorkeuren te onthouden. Een cookie slaat enkel informatie via uw internetbrowser op en heeft geen verdere toegang tot informatie en bestanden op uw computer en wordt niet gekoppeld aan persoonsgegevens (naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer).

Tijdens het bezoeken van PrettyTravelling kunnen de volgende cookies op uw computer worden geplaatst:

Functionaliteiten

Deze website kan gebruikmaken van cookies om bepaalde functionaliteiten mogelijk te maken. Zo kan een cookie bijvoorbeeld onthouden dat u bent ingelogd.

Google Analytics

Via deze website wordt een cookie geplaatst van Google Analytics. Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Social Media & externe applicaties

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook en Twitter. Op sommige plaatsen worden deze diensten aangeboden met behulp van AddThis. Deze social media buttons werken door middel van stukjes code die van AddThis, Facebook en Twitter zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van Facebook, Twitter en de andere weergegeven social media (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken. De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door AddThis, Twitter, Facebook, Google+ en LinkedIn en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook en Google+ stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

De redactie van PrettyTravelling maakt gebruik van externe applicaties om bepaalde inhoud toe te voegen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het plaatsen van video’s via YouTube. De scripts die dergelijke implementaties mogelijk maken kunnen cookies plaatsen om uw gebruikservaring te optimaliseren en te registreren hoe u de applicatie gebruikt.

Advertenties & commerciële uitingen

Externe advertentienetwerken die op deze website adverteren kunnen cookies op uw computer plaatsen en kunnen web beacons gebruiken om informatie in te winnen. Deze externe advertentienetwerken en adverteerders gebruiken mogelijk informatie (niet uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer) over uw bezoek aan deze of aan andere websites om advertenties weer te geven over goederen en services waarin u wellicht geïnteresseerd bent. Als u hierover meer informatie wenst of als u wilt voorkomen dat deze bedrijven deze informatie gebruiken, klikt u op deze link. PrettyTravelling.nl heeft geen toegang tot of controle over deze cookies die worden gebruikt door derden adverteerders.

U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen Disclaimer, Copyright & Privacy Verklaring

PrettyTravelling behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Disclaimer, Copyright & Privacy Verklaring. Het verdient aanbeveling om deze Privacy Verklaring, Copyright & Disclaimer pagina geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Heeft u suggesties, vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met PrettyTravelling via de contactpagina.